Trzecie +20 Moniki w tym sezonie! Ruszyły zapisy na III Puchar No Limit Team

Długi czerwcowy weekend spędziliśmy w miejscu, w którym odbyły się dwie edycje Pucharu No Limit Team, czyli nad zbiornikiem Koblov w Czechach. Kochamy ten zbiornik i zawsze wracamy tam z myślą, że wreszcie odpoczniemy, a dzika natura sprawi, że naładujemy akumulatory, by przetrwać w rzeczywistym świecie miejskiej aglomeracji. Pogoda była tak samo zróżnicowana jak gatunki ryb, które mieliśmy okazję przechytrzyć. Z przyłowów oprócz jesiotrów, karasia, leszczy trafiły nam się także dwa piękne szczupaki. Nie zabrakło oczywiście karpi, które były celem naszej wyprawy. Monika na trzeciej zasiadce w tym roku złowiła trzecią rybę, której waga przekroczyła magiczne 20 kilogramów, jednocześnie pobijając swój PERSONAL BEST w karpiu pełnołuskim. Łukasz takze miał okazję złowić kilka przepięknych common-ów.

Co do przynęt to postanowiliśmy łowić inaczej niż zwykle i na włos wędrowały bałwanki w różnych kombinacjach. Najwięcej karpi skusiło się na kulkę tonącą chilli z Jet Fisha, podbitą ananasem. Mieliśmy okazję przetestować także kilka nowych smaków 

KULEK NLT. Monika próbowała słodkości z serii HER o smakach #1,#2, natomiast Łukasz testował śmierdziele z serii HIS, o smakach #1,#2. Co do wyników to przerosły nasze oczekiwania i mocno napakowane kule bardzo zasmakowały tamtejszym karpiom. Więcej o obu seriach dowiecie się już wkrótce.  Łowiliśmy na tej zasiadce z rzutu, więc używaliśmy  kij do tego stworzonych, czyli Shimano TX5 – 12ft – 3,5lbs+, oraz kołowrotków Ultegra XTD. Co do żyłek to oczywiście Shimano Technium 0,3 – idealna na trudne warunki.  

III Puchar No Limit Team – ZAPISY

Dla osób, które chciałyby wziąć udział w III edycji Pucharu No Limit Team informujemy, że można się zapisywać poprzez wysłanie maila ze swoim imieniem i nazwiskiem, oraz numerem telefonu na adres: zawody.nlt@gmail.com Regulamin i warunki uczestnictwa pozostają niezmienne. WSTĘPNY TERMIN ZAWODÓW 03-06.05.2018. ZAPRASZAMY

No Limit Team/Shimano Polska

 

III Puchar No Limit Team Koblov 2018 (WSTĘPNY TERMIN 03-06.05.2018)

REGULAMIN

1.) Zawody karpiowe odbędą się w terminie 03-06.05.2018 roku na zbiorniku Koblov w Czechach i będą miały formę towarzyską. Każdemu uczestnikowi gwarantujemy: ubezpieczenie, trzy obiady, okolicznościową koszulkę, kubek, oraz świetna zabawę.

2.) W imprezie weźmie udział maksymalnie dziewiętnaście dwuosobowych drużyn. Punktowana będzie suma trzech największych ryb i wyłoni ona trzy zwycięskie drużyny w klasyfikacji generalnej. Dodatkowo wyłonieni zostaną: łowca pierwszej ryby, zwycięzcy sektorów A i B, oraz osoba która złowi największą rybę zawodów. W przypadku gdy drużyna zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej, nie będzie wtedy brana pod uwagę w klasyfikacji sektorowej i zwycięzcą sektora zostanie drużyna z kolejnego miejsca.

3.) Każda z drużyn po przyjeździe na łowisko musi się zarejestrować. Rejestracja odbywać się będzie od godziny 9:00 do 10:00 w dniu 03 maja nad zbiornikiem Koblov, przy stanowisku nr 16. Uczestnicy będą zobowiązani do podpisania regulaminu i jego akceptacji. Jeśli któraś z drużyn nie będzie w stanie dotrzeć na czas, musi bezzwłocznie poinformować nas o przyczynie spóźnienia. W tej sytuacji będzie miała także możliwość startu i zajmie stanowisko które zostało wolne po losowaniu. Kolejność losowania będzie zgodna z kolejnością na liście startowej, a ta uzależniona jest od kolejności zgłoszeń do zawodów. Losowanie odbędzie się po rejestracji drużyn, a tuż po nim, zostanie wykonane grupowe zdjęcie wszystkich uczestników.

4.) Po losowaniu wszystkie drużyny będą mogły podjechać samochodami pod swoje stanowisko. Od tej pory poruszanie się autami będzie możliwe tylko za zgodą sędziego. W czasie trwania zawodów, na stanowisku zawsze musi być co najmniej jeden członek drużyny.

5.) Pierwszego dnia między godziną 11:00, a 13:00 będzie można wysondować ze środka pływającego miejsce oraz oznaczyć je jednym markerem w formie tyczki. Zakaz używania markerów na linkach, typu H-bojka.

6.) Rozpoczęcie łowienia nastąpi o godzinie 13:00.

7.) Zawody odbędą się w formie rzutowej. Każda drużyna może łowić na cztery wędki.

8.) Nęcenie będzie odbywało się o stałych porach: 10:00-10:45, oraz 17:30-18:15. Wyjątkowo w pierwszym dniu zawodów pierwsze nęcenie odbędzie się w godzinach 13:00-13:45 (można już w tym czasie łowić). Zakaz nęcenia ryb kukurydzą, grochem i innymi twardymi roślinami strączkowymi, oraz zanętami pochodzenia zwierzęcego.

Dozwolone formy nęcenia to:

-za pomocą: rakiety, spomba, Peta – tylko w wyznaczonych porach

-za pomocą: kobry, procy – można donęcać przez cały okres trwania zawodów

-nęcenie musi odbywać się z brzegu w odległości nie większej niż 10 metrów od tabliczki oznaczającej nr stanowiska

9.) Wymagania odnośnie zestawów końcowych:

-zakaz używania przyponów strzałowych, leadcorów

-zestaw końcowy na bezpiecznym klipsie musi być zamontowany przelotowo

-haki oryginalnie bezzadziorowe

-zakaz używania plecionki jako linki głównej

-minimalna średnica żyłki głównej to 0,3 mm.

-zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak

-sędziowie oraz właściciel łowiska w każdej chwili mogą poprosić o ściągnięcie i sprawdzenie zestawów końcowych, oraz w razie podejrzenia oszustwa mają prawo przeszukać uczestników, w obecności co najmniej trzech świadków.

10.) Wymagania dodatkowe:

-co najmniej dwa podbieraki o ramionach nie mniejszych niż 90 cm z siatką z drobnymi oczkami

-mata do odhaczania ryb tylko i wyłącznie w formie kołyski

-wiaderko z wodą do polewania maty i ryby

-preparat do dezynfekcji ran – clinic

-3 worki karpiowe do przetrzymywania karpi (Zakaz umieszczania w workach amurów. Po złowieniu należy bezzwłocznie poinformować sędziego) – należy je okazać przy rejestracji w celu ich sprawdzenia

-środek pływający musi spełniać wszystkie wymogi regulaminu PZW oraz łowiska na którym będą odbywać się zawody. Można używać silnik elektryczny zasilany akumulatorem żelowym. Każdy ponton, łódź musi posiadać sznur do przywiązania do brzegu.

11.)Używanie środka pływającego dozwolone jest tylko podczas sondowania, w porze wyznaczonej przez organizatora, a także wtedy gdy żyłka zaczepi się o przeszkodę (z rybą lub bez) w celu jej odhaczenia. Podczas pływania po zbiorniku każdy uczestnik powinien posiadać: kapok, oraz gwizdek, którego należy użyć w sytuacji zagrożenia. Osoba przebywająca na brzegu, lub z drużyny sąsiedzkiej powinna udzielić pomocy, oraz bezzwłocznie poinformować sędziego. Zabronione jest pływanie pontonem/łodzią w założonych woderach, spodniobutach. W razie złych warunków pogodowych sędzia główny może podjąć decyzję o zakazie korzystania ze środków pływających. Jeśli sędzia stwierdzi, że dany ponton/łódź, lub wyposażenie zawodników nie spełnia wg niego wystarczających środków bezpieczeństwa, może nie dopuścić go do używania podczas zawodów.

12.) Zawody mają formę towarzyską, więc prosimy wszystkie drużyny biorące udział w imprezie o zachowanie zasady FAIR PLAY. Jeśli podczas holu ryby, wpłynie w żyłki drużyny sąsiadującej, to powinna ona umożliwić wyholowanie ryby sąsiadom, nawet jeśli w tej sytuacji będzie zmuszona do ściągnięcia swoich zestawów.

13.) Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

14.) Łowisko na okres trwania zawodów jest wyłączone z normalnego wędkowania.

15.) Zakaz używania modeli do wywozu przynęt i zanęt.

16.) Ważenie ryb będzie odbywało się na wadze sędziego, w obecności co najmniej jednego członka drużyny oraz sędziego. Waga ryby zostanie zanotowana na karcie wyników i musi być potwierdzona przez sędziego i osobę która złowiła rybę. Karty wyników zostaną rozdane podczas rejestracji drużyn. Ryby, które będą podlegać klasyfikacji to: amur i karp. Ważenia będą odbywać się w porze rannej i wieczornej. Ryby złowione w nocy należy przetrzymywać w workach. W jednym worku możemy przetrzymywać jednego karpia. Zakaz przetrzymywania amurów w workach. Po ich złowieniu należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić o tym sędziego, który od razu zważy złowioną rybę. Zawodnik, który rozpocznie hol ryby przed zakończeniem zawodów, będzie miał możliwość wyholowania ryby, pod warunkiem, że drugi członek drużyny poinformuje o tym fakcie jednego z sędziów.

17.) Każda drużyna dwuosobowa może po uprzednim zgłoszeniu posiadać pomocnika (team runnera). Osoba ta nie może: zarzucać i zwijać wędek, holować ryb, nęcić, pływać środkiem pływającym, podbierać ryb. Może pomagać przy rozłożeniu zestawów, przygotowaniu zanęt i przynęt.

18.) Osoby odwiedzające mogą przebywać na stanowisku uczestników tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Odwiedziny możliwe są w godzinach 10:00-18:00. Uczestnicy odpowiadają za zachowanie gości. Ich samochody muszą pozostać przy wjeździe na łowisko, przed stanowiskiem nr 1.

19.) Obszar łowienia na danym stanowisku, będzie podobny z mapką poglądową dołączoną do regulaminu, a ostatecznie ustalony przed rozpoczęciem zawodów (jest to zależne od stanu wody). Uczestnicy zobowiązani są do łowienia w obrębie swojego stanowiska. Wszystkie spory odnośnie łowienia w nie swoim obszarze należy zgłaszać sędziom.

20.) Zakaz rozpalania ognisk.

21.) Po zakończeniu zawodów każda drużyna musi posprzątać swoje stanowisko. Wszystkie śmieci należy umieścić w worku, który otrzyma przy rejestracji, a następnie odwieźć go do miejsca wskazanego przez organizatora.

22.) Zakończenie łowienia odbędzie się 06.05.2018 o godzinie 11:00. Zakończenie imprezy i uhonorowanie zwycięzców nastąpi około godziny 12:00 przy stanowisku nr 16, po przybyciu wszystkich uczestników biorących udział w imprezie.

23.) Podczas trwania zawodów każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i kulturalnego zachowania. Każde złamanie regulaminu będzie karane przez sędziów i w konsekwencji może prowadzić do dyskwalifikacji drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu zarówno przed jak i podczas trwania imprezy. O każdej z tych zmian, wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani.

24.) Na stanowisku dopuszcza się rozbicie namiotu, postawienie przyczepy kempingowej czy też kampera.

25.) Jeśli któraś drużyna zrezygnuje w trakcie trwania imprezy to w tym wypadku nie będzie klasyfikowana. W przypadku rezygnacji jednego z uczestników, druga osoba może nadal brać udział, ale łowiąc tylko na dwie wędki.

26.) W przypadku złych warunków atmosferycznych, lub innych nagłych sytuacji organizator może przerwać zawody. W tej sytuacji będą obowiązywać wyniki z chwili przerwania zawodów. W razie niskiego lub bardzo wysokiego stanu wody, organizator zastrzega sobie zorganizowanie zawodów na innym zbiorniku, oraz na zmianie regulaminu. W tej sytuacji każdy ma prawo do odstąpienia z uczestnictwa w zawodach.

27.) Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 860 PLN za drużynę dwuosobową. Jeśli drużyna chce zabrać ze sobą pomocnika to dodatkowy koszt wynosi 160 PLN. Składka wpłacana przez uczestników zostanie przeznaczona na: zakup pucharów, nagród, przygotowanie organizacyjne, ubezpieczenie dla uczestników zawodów na okres ich trwania, trzy obiady, które zostaną dostarczone na stanowiska, pamiątkowe koszulki i kubki dla każdego z uczestników oraz inne niespodzianki przygotowane przez organizatorów.

28.) Na zbiorniku rozmieszczone będą toalety z których należy korzystać.

29.) Obowiązuje całkowity zakaz kąpieli i brodzenia w wodzie.

30.) W zawodach mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia, ale tylko pod opieką osoby pełnoletniej i pisemną zgodą obu rodziców. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać, że środków pływających.

31.) Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za: wszelkie straty lub uszkodzenia sprzętu zawodników, rzeczy pozostawione bez opieki, oraz wypadki losowe, które mogą zdarzyć się podczas trwania zawodów.

32.) ZAKAZ używania piecyków w namiotach!

Zapisy należy dokonywać poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailową na adres:

zawody.nlt@gmail.com

W tytule maila proszę napisać III Puchar No Limit Team, a w polu wiadomość:

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKÓW(POMOCNIKA)

NAZWA TEAMU(jeśli do jakiegoś należą)

PESEL(do ubezpieczenia)

ROZMIAR KOSZULKI

Po dodaniu drużyny do listy startowej, zostanie odesłany nr konta na który należy wpłacić wpisowe w terminie do końca października 2017 roku. W razie rezygnacji drużyny wpisowe będzie zwracane do końca lutego – tylko po zastąpieniu ich miejsca inną drużyną.

AKTUALNA LISTA STARTOWA III Puchar No Limit Team 03-06.05.2018

 

Imię i nazwisko (team)

1

Piotr Jakubowski – Szczotka + Witold Grajny (Delta Baits)

2

Witold Smolarczyk + PARTNER (JET FISH Polska)

3

Lubos Horovsky + PARTNER (JET FISH)

4

Mieczysław Greczuk + Wojciech Witkowski (Karp Klub Bytom)

5

Michał Potyka + Krzysztof Lorek (Karp Klub Bytom)

6

Paweł Dabioch + Arkadiusz Krupka (Karp Klub Bytom)

7

Błażej Drogoś + Łukasz Miśkowicz (Klub Carp Gravity)

8

Adam Sokołowski + PARTNER

9

Krzysztof Sas i Arkadiusz Krypciak

10

Tomasz Wasieczko + Mariusz Wasieczko (No Limit Team)

11

Piotr Całka + Arkadiusz Głogowski (CARP TEAM POLSKA)

12

Ernest Pawłowski + PARTNER (CARP TEAM POLSKA)

13

Mariusz Konacki + PARTNER (Carp Team Makoszowy)

14

Zbigniew Krzystała + PARTNER (Team Pallatrax)

15

Jan Pikul + Karolina Pikul (Bandit Carp)

16

Arkadiusz Doniec + Andrzej Kosmacz

17

Artur Ostrowski + Adam Szczyrba (Meus Team)

18

 Władek Poznalski + Konrad Bartkowiak + Kinga Bartkowiak

19

Pavel Svitek + PARTNER (Team Koblov)

LISTA REZERWOWA (Weryfikacja po 31 października)

 

Imię i nazwisko (team)

1

Marek Prochot + PARTNER

2

Tomasz Chanik + PARTNER

3

Robert Augustyn + PARTNER

4

Łukasz Kaszuba + Piotr Marszałek


Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
W sumie: 89809

Znajdziesz nas na:

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
  • Facebook
  • Google+
  • YouTube